10151455139444845

Bjällra - Percussion Bell, Plan Toys

109 kr

Artikelnummer: 183

Roljigt och ekologiskt rytminstrument anpassat för det lilla barnet.
Bjällrorna ligger säkert inkapslade men fullt rörliga. Lätt att hantera.