">

Bjällra, Percussion -Bell,

109 kr

Roljigt och ekologiskt rytminstrument anpassat för det lilla barnet.
Bjällrorna ligger säkert inkapslade men fullt rörliga. Lätt att hantera.