">

Geggamoja

Geggamoja växte fram i övertygelsen att det fanns ett behov av barnkläder och barnprodukter som var unika i sin design och kvalitet. Och, inte minst, tillverkade med ansvar för den värld deras barn skulle växa upp i. Fram växte Geggamoja - två mammor med två unga familjer -en dröm om att driva företag ihop som systrar, mödrar och kvinnor.  Åren har varit väldigt utmanade med att få ihop familjelivet och arbetslivet. Men allt går med lite driv och engagemang och en vilja att skapa något.

För oss är det väldigt viktigt att tänka på vår framtid och våra barns framtid. Vi förstår att all produktion påverkar oss och vår miljö, därför försöker vi tillverka och producera våra produkter så hållbart som möjligt.

Kläder och produkter produceras i enlighet med internationella standarder och ramverk för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Beslut om vart en vara skall produceras tas inte utifrån vilket land det är utan vilka specifika egenskaper produkten skall ha.

SA-8000 är en granskningsbar certifieringsstandard som uppmuntrar organisationer att utveckla, underhålla och tillämpa socialt acceptabla metoder på arbetsplatsen. Alla våra fabriker har denna fabrikscertifiering. Standarden bygger på ILO:s kärnkonventioner, FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Geggamoja äger inga egna fabriker, utan har ca 10 olika leverantörer i 6 olika länder. De flesta av leverantörerna är precis som vi familjeföretag som värnar om goda och långsiktiga relationer. Vi gör årligen besök på våra fabriker. Produkter av spill. För att minska miljöpåverkan och spill i vår produktion använder vi överblivna bitar från vår klädproduktion, vi har flera produkter som är unika i sitt slag.